آخرین خبرها

دسترسی سریع

اطلاع رسانی

تماس با ما

سامانه پیامکی

آدرس: مازندارن، ساری، بلوار پاسداران، مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا، کتابخانه کد پستی ۳۸۴۷۶-۴۸۱۵۸

h.sharifi@mazums.ac.ir

۱۴ - ۰۱۱۳۳۳۴۳۰۱۰

۰۱۱۳۳۳۴۴۵۰۶

ساعت کاری: ۷/۳۰ صبح تا ۷/۳۰ عصر و پنج شنبه ۷/۳۰ تا ۱۳/۳۰

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران محفوظ است